سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مهارت های درکی حرکتی

مهارتهای درکی حرکتی

مهارت های درکی حرکتی نقش بسیار مهمی در فرایند یادگیری دارند .این مهارت ها به دسته از مهارت های حرکتی اطلاق می‌شوند که به فرد این امکان را می دهند تا اطلاعات حسی را با شناخت بیشتری درک و پردازش کند و او را قادر می‌کند تا با توجه بیشتری بر مهارت حرکتی مورد نظر و در قالبی روان ، هماهنگ و همسو با هدف به انجام برساند.

به منظور رسیدن به چنین مهارت هایی سازماندهی و یکپارچگی اطلاعات حسی که از عضلات مفاصل و محیط توسط توسط فرد در یافت می شود ، ضروری به نظر می رسد.

باید بر این نکته اذعان داشت که تعامل بین سیستم های عملکردی و ادراکی با سیستم شناختی ، مهارت های حرکتی را سبب می شوند و شناخت در بسیاری از سطوح مختلف بر این دو سیستم اثر می گذارد.

هر یک از سیستم های ادراکی و عملکردی، سطوح و مراحل مختلفی از پردازش را شامل می‌شوند که هر کدام از آنها توسط ساختار خاصی از مغز انجام می شوند.

آنچه از تحقیقات اخیر به دست آمده است ، این است که همکاری بسیاری از ساختار های مغزی به صورت سلسله مراتبی و موازی کنترل حرکتی را سبب می شوند.

در نوع سلسله مراتبی منظور مجموعه‌ای است که طی آن سطوح بالاتر مغز به مفهوم سازی یک درونداد می‌پردازد و در نوع موازی همان درونداد به طور همزمان و در سطوح مختلف مغزی و با هدف های متفاوت تجزیه و تحلیل

می شود .

به طور مثال مخچه و عقده های قاعده ای اطلاعات حرکتی را در سطوح بالایی مغز به طور همزمان و قبل از اینکه به مناطق حرکتی قشر مغز ارسال شود پردازش می کنند.

برخی از نشانه های اختلال در مهارت های درکی حرکتی

1- ضعف در واکنش های وضعیتی

2- خام حرکتی در هنگام انجام حرکات

3- نقص در گرفتن و حفظ واکنش های تعادلی

4- نقص در انجام فعالیت هایی که نیاز به هماهنگی دارند

5- انجام حرکات در اکثر مواقع به کمک یک سمت بدن و فراموشی نسبی سمت مقابل

6- اختلال در تغییر جهت به صورت ناگهانی

7- نقص در لی لی کردن و پریدن

8- برخورد ناگهانی با اشیاء و افراد به هنگام حرکت به ویژه در مکان های شلوغ

9- افتادن های ناگهانی عمداً از پله و ارتفاع

10- اختلال در بالا رفتن از پله و ارتفاع

11- ظاهری نامرتب و لباس های نامنظم و کثیف

12- اختلال در هماهنگی چشم و دست

13- اختلال در شناخت و تشخیص راست و چپ

14- خواندن و نوشتن حروف و اعداد به صورت معکوس

15- اختلال در رونویسی از تخته سیاه

16- نوشتن نامرتب و آشفته

17- دامنه ی توجه محدود و ناقص

18- خیال بافی های فراوان

19- پیروی از دستورات کلامی به جای نوشتاری و برعکس

20- اختلالات شنیداری

21- اختلالات گفتاری (خیلی بلند، خیلی آرام، یا انفجاری)

 

برای مشاهده و دانلود نرم افزار تقویت ادراک فضایی کلیک کنید

مطالعه راهکارهای تقویت سازماندهی ادراکی