✅کاربرگ های ویژه بهبود اختلالات یادگیری

کاربرگ های رایگان

دانلود كاربرگ تمرين بخش و صداكشي   براي دانلود اين كاربرگ اينجا كليك كنيد رمز براي دانلود pakdelha.ir مي باشد.(به انگليسي تايپ...
دانلود كاربرگ كارت هاي حروف الفبا   براي دانلود اين كاربرگ اينجا كليك كنيد رمز براي دانلود pakdelha.ir مي باشد.(به انگليسي تايپ
دانلود كاربرگ كارت هاي تند خواني   براي دانلود اين كاربرگ اينجا كليك كنيد رمز براي دانلود pakdelha.ir مي باشد.(به انگليسي تايپ...
دانلود كاربرگ جدول الفبا رنگ كردني   براي دانلود اين كاربرگ اينجا كليك كنيد رمز براي دانلود pakdelha.ir مي باشد.(به انگليسي تايپ...
دانلود فايل بيش از 100 نوع برگه آماده املا   براي دانلود اين فايل اينجا كليك كنيد. رمز براي دانلود pakdelha.ir مي...
دانلود كاربرگ آموزش حروف الفبا با شكل (1)   براي دانلود اين كاربرگ  اينجا كليك كنيد رمز براي دانلود pakdelha.ir مي باشد.(به...
دانلود كاربرگ آموزش حروف الفبا با شكل (2)   براي دانلود اين كاربرگ  اينجا كليك كنيد رمز براي دانلود pakdelha.ir مي باشد.(به...
دانلود كاربرگ حروف الفبا تركيبي   براي دانلود اين كاربرگ  اينجا كليك كنيد رمز براي دانلود pakdelha.ir مي باشد.(به انگليسي تايپ شود)...
دانلود كاربرگ انواع تكليف   براي دانلود كاربرگ انواع تكليف اينجا كليك كنيد رمز براي دانلود pakdelha.ir مي باشد.(به انگليسي تايپ شود)...
دانلود كاربرگ آموزش الفبا با شعر   براي دانلود اين فايل اينجا كليك كنيد رمز براي دانلود pakdelha.ir مي باشد.(به انگليسي تايپ...
دانلود نمونه املاي تصويري براي دانلود اين فايل اينجا كليك كنيد رمز براي دانلود pakdelha.ir مي باشد.(به انگليسي تايپ شود)   پيشنهاد...
دانلود فايل كاربرد تست وكسلر در تشخيص اختلالات يادگيري   براي دانلود اين فايل اينجا كليك كنيد. رمز براي دانلود pakdelha.ir مي...