✅کاربرگ های ویژه بهبود اختلالات یادگیری

کاربرگ های رایگان

در این کاربرگ 16 صفحه ای شما با نمونه تمرینات و مسایلی روبرو می شوید که برای حل آن باید از روش...
در این کاربرگ انواع مختلف اختلال دیکته با ذکر مثال توضیح داده شده و راهکارهای درمانی آنها قدم به قدم توضیح داده...
این کاربرگ به معرفی بازیهای مختلف با اهداف آموزشی و تقویتی مختلف  کا در کلاس قابل اجرا می باشند می پردازد. 34...
این کاربرگ 3 صفحه ای با هدف تقویت دقت و تمرکز و بهبود دیکته و نوشتن و… دانش آموزان طراحی شده است....
آشنایی با مشاغل و شناخت انها برای تدریس درس های فارسی و اجتماعی و علوم و … امری ضروری و اجتناب ناپذیر...
مازها دسته ای از فعالیت های مداد کاغذی هستند که در افزایش دقت و توجه در کودکان موثر می باشند. این کاربرگ...
استفاده از غلبه دو طرفه و آموزش دو نیمکره ی مغز در بهبود  اختلال ریاضی    سايت پاكدلها:   ریاضی مانند هر...
پاکدلها: اهداف و فواید پازل‌ها: – موجب پرورش دقت در بینایی و حس بساوایی کودک می‌شود. – تشخیص فرم، رنگ، اندازه و...
پاکدلها: افزایش دقت و تمرکز یکی از مهمترین و موثرترین ها برای بهبود پیشرفت تحصیلی می باشد اگر دقت دانش آموز کم...
پاکدلها: تمرین تکمیل اشکال تمرینی شبیه بازی وجذاب می باشد که علاوه بر سرگرمی به دقت دیداری وتمیز دیداری می انجامد. آمادگی...
هماهنگی چشم و دست مهارتی است که به کنترل هماهنگ حرکت چشم و حرکت دست، و نیز پردازش اطلاعات دیداری به منظور...
پاكدلها : برای کودکان بازی یعنی زندگی.آن ھا از طریق بازی چیزھای زیادی می آموزند که شاید با ھیچ روش مستقیمی نتوان آن...