آموزش جهت یابی، تقویت ادراک دیداری، تقویت ادراک فضایی، تقویت تمیز دیداری، تقویت حافظه فعال دیداری ، پیشگیری از بروز اختلال نوشتن و اختلال خواندن ، بهبود حافظه بینایی

نمایش یک نتیجه