تشخیص شکل از زمینه،ثبات شکل،درمان اختلالات یادگیری،بهبود خواندن و درک مطلب،درمان اختلال خواندن،درمان اختلال ریاضی،درمان اختلال دیکته،دیدن

نمایش یک نتیجه