تقویت حافظه دیداری،بهبود دقت و تمرکز،تقویت دیکته،تقویت روخوانی و روان خوانی،بهبود تمیز و جزیی نگری،درمان اختلال خواندن و نوشتن،بینایی

نمایش یک نتیجه