تقویت حافظه دیداری پیش از دبستان، تقویت تمیز دیداری، تقویت حافظه فعال دیداری ، پیشگیری از بروز اختلال نوشتن و اختلال خواندن ، بهبود حافظه بینایی ، حس بصری

نمایش یک نتیجه