تقویت حساسیت شنیداری دانش آموز،بهبود خواندن و نوشتن،تقویت دیکته،درمان مشکلات املانویسی،جابجایی حروف در کلمه،تقویت شنیدار و نوشتار کلمات و حروف

نمایش یک نتیجه