تقویت هوش و حافظه ؛ قدرت یادگیری،دقت و تمرکز،بهبودکلی حواس،بهبود مهارتهای خودیاری،بهبود هماهنگی چشم و دست،مهارت آموزی پیش دبستانی

نمایش یک نتیجه