تمرکز حواس با تصویر متفاوت را بیاب، دقت و تمرکز حواس، هماهنگی دیداری حرکتی، تمرین مناسب اوقات فراغت، بالا رفتن توانایی حل مساله، تقویت سرعت پردازش

نمایش یک نتیجه