تمرینات رمز نویسی و سرعت پردازش ذهن کودکان با نیاز ویژه،مهارتهای یادگیری اتیسم،تقویت پردازش اطلاعات در ذهن،دقت در خواندن و نوشتن،کم توان،بهبوداستدلال

نمایش یک نتیجه