درک و شناخت حروف هم صدا ، تشخیص حروف مشابه با هم ، تشخیص حروفی که یک صدا ولی چند شکل دارند ،بهبود خواندن و املا فارسی ، دیکته ، تشخیص صداهای مشابه ،تکمیل

نمایش یک نتیجه