دقت به نقطه ها پایه چهارم تا ششم،دقت به متن دیکته،تقویت دیکته،تمرکز هنگام دیکته نوشتن،متن کتاب فارسی چهارم تا ششم بصورت بی نقطه،نقطه گذاری

نمایش یک نتیجه