مازهای حرفه ای،تقویت هماهنگی چشم و دست،تقویت هوش و حافظه،استدلال و حل مساله،درنتیجه بهبود یادگیری و مشکلات یادگیری خواندن و درک مطلب،ریاضی،املا نویسی

نمایش یک نتیجه