سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: ÷اکدلها و انگیزه

راهکارهای ایجاد انگیزه برای درس خواندن کودکان: درس خواندن را با زندگی روزانه بیامیزید: پیوند زدن درس ها با زندگی روزانه منجر به درک ملموس و عمیق مفاهیم و موضوعات درسی می شود و به خاطر سپاری آن ها نیز آسان تر خواهد شد. سخنرانی های طولانی را متوقف کنید: موعظه، تهدید و … جایی […]