سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: آزمونهاي كلامي هوش

طبقه‌بندی آزمونهای هوش طبقه‌بندی آزمونهای هوشی از نظر روش اجرا این آزمونها برحسب اینکه در مورد یک فرد یا گروهی از افراد به‌کار می‌روند به دو دسته فردی و گروهی تقسیم می‌شوند: الف: آزمونهای فردی هوش: آزمون فردی هوش آزمونی است که توسط یک اجرا‌کننده تعلیم دیده، هر بار در‌مورد یک آزمودنی اجرا می‌شود. آزمایش کننده واکنشهای آزمودنی را […]