سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: آزمونهاي هوشي نابسته به فرهنگ:

طبقه‌بندی آزمونهای هوش طبقه‌بندی آزمونهای هوشی از نظر روش اجرا این آزمونها برحسب اینکه در مورد یک فرد یا گروهی از افراد به‌کار می‌روند به دو دسته فردی و گروهی تقسیم می‌شوند: الف: آزمونهای فردی هوش: آزمون فردی هوش آزمونی است که توسط یک اجرا‌کننده تعلیم دیده، هر بار در‌مورد یک آزمودنی اجرا می‌شود. آزمایش کننده واکنشهای آزمودنی را […]