سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: آزمون ادراک دیداری فراستیگ

آزمون ادراک دیداری فراستیگ ادراک دیداری فراستیگ ادراک دیداری یادگیری به طورناگهانی وزمانی که کودک درسن 5یا6سالگی به مدرسه می رود آغاز نمی شودبلکه طی سال های رشد کودک به طورجدی وفعالانه به یادگیری می پردازد.ادراک فرایند بازشناسی وتفسیر اطلاعات حسی است.به عبارت دیگرادراک توانایی هوش برای معنابخشیدن به تحریک حسی است.به طورمثال:مربع بایدبه صورت […]