سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: آزمون شناخت تیپ آموزشی و یادگیری دانش آموزان

هر کسی روش آموزشی خود را دارد. روشی که برای کودک شما مفید است، ممکن است در مورد کودک دیگر صدق نکند. کانال های دریافت و درک مطلب ،یک از اساسی ترین نکات آموزش هستند.بعضی از کودکان هنگامی بهترین وضعیت آموزشی را دارند که همراه با یادگیری مطلبی را بنویسند یا نقاشی کنند،بعضی ها دوست […]