سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: آزمون پاكدلها

آزمون مهارت های ادراکی-دیداری-حرکتی    پاکدلها – نظریه های مربوط به رشد حرکتی و یادگیری بر این باورند که کارآمدی تحصیلی و شناختی در بسیاری از حیطه ها بر پایه تجربه های حرکتی موفق استوار است.کودکان دچار اختلال یادگیری اغلب در یک یا چند مهارت از این مهارت ها دچار مشکل هستند که این عوامل […]