سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: آشنایی با نظریه های یادگیری

نظریه های یادگیری به دو گروه کلی طبقه بندی می شوند: 1.نظریه های ارتباطی یا محرک وپاسخ که این خودنیز شامل نظریه های تداعی،ارتباطی،شرطی وآزمایش وخطا می باشد.نظریه های محرک وپاسخ خود نماینده ی مکتب تجربه گرایان می باشدوطرفداران این نظریه ها برمطالعه ی رفتارهای قابل مشاهده وعینی تأکید می کنند مثلا”مفاهیمی مثل بخشش ،شجاعت […]