سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: آشنا کردن دانش آموزان با متن املاء :

1- روش آزمون- مطالعه- آزمون در این روش در ابتدا یک متن را به عنوان دیکته برای دانش آم.زان می خوانیم و بعد از تصحیح آن را به دانش آموزان باز می گردانیم سپس دانش آموزان تا جلسه بعدی املأ صحیح کلمات غلط موجود در املأ خود را تمرین میکنند. در جلسه بعد از آن متن […]