سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: آشنا کردن کودک با مفهوم ارتباط منطقي:

دقت وتمیز دیداری و تمرینات پیشنهادی ، دقت دیداری در املا ، تمیز دیداری پاکدلها ، اختلالات دیداری ، دقت دیداری در کودک ،اختلال تمیز دیداری ، بازی تمیز بینایی

فعالیت هایی جهت رشد توانایی و شایستگی ریاضی: آشنا کردن کودک با مفاهیم اندازه و ارتفاع: 1. یک سری کارت در 5 اندازه ی مختلف برش دهید و آن ها را به کودک دهید و از او بخواهید آن ها را در سه سطح مرتب کند و بعد از مهارت کامل آن ها را در […]