سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: آمادگی برای نوشتن و یادگیری در نوآموزان

 آمادگی برای نوشتن و یادگیری در نوآموزان

 آمادگی برای نوشتن در نوآموزان ☑️ توانایی کودک در نسخه برداری و کپی کردن اشکال هندسی مبنای آمادگی او برای نوشتن تلقی می ­شود. ☑️ وقتی کودک بتواند دایره، بعلاوه و مربع را کپی کند توانایی نوشتن بیشتر حروف مانند ح و شکل های مختلف دیگر ان مثل ج، خ، چ و د، ذ، س، […]

آمادگی برای نوشتن و یادگیری در نوآموزان: توانایی کودک در نسخه برداری و کپی کردن اشکال هندسی مبنای آمادگی او برای نوشتن تلقی می­شود. وقتی کودک بتواند دایره، بعلاوه و مربع را کپی کند توانایی نوشتن بیشتر حروف مانند ح و شکل های مختلف دیگر ان مثل ج، خ، چ و د، ذ، س، ش، […]