سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: آموزش آواها

وارونه خوانی وارونه سازی تمایل به معکوس کردن حروف و واژه هایی است که فقط از نظر جهت با یکدیگر تفاوت دارند .پ به جای ث ،دور به جای رود ،زور به جای روز ،زار به جای راز ،چپه سازی یکی دیگر از خطاهای متداول هستند .مثلاً م به جای ما وارونه سازی در خوانندگان […]