سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: آموزش جمله سازی

اکثروالدین از اینکه فرزندشان برای تصاویر جمله میگن، اما قادر به ساختن جمله برای یک کلمه نیستند شکایت دارند, بااین روش شما میتوانید جمله سازی را به کودکان آموزش دهید. تعدادی تصویر ازافعال مختلف تهیه کنید. مثل پوشیدن( کفش می پوشه. جواراب میپوشه.و…) شستن( لباس میشوره، ماشین میشوره، ظرف میشوره و…) خوردن( بستنی میخوره، چای میخوره، […]