سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: آموزش در دبستان

هدفهای  آموزش خواندن در دبستان : اساسی ترین منظور خواندن فهمیدن است و اگر همین هدف بر آورده شود سایر اهداف آموزش خواندن باکمی کوشش بر آورده می شود(ص 29  انوشه پور). ا – شناخت حرفها کلمه ها و درک معانی آنها 2 – پرورش قوه ی قضاوت در کودک 3 – ایجاد تواناییهای مطلوب در خواندن 4 – گسترش خزانه ی لغات 5 – آشنایی با […]