سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: آموزش مستقیم

 روانشناسی رفتاری و آموزش مستقیم ، کتاب ناتوانی های یادگیری عصمت دانش ، تلویحات نظریه رفتاری برای ناتوانی های یادگیری ،  مراحل یادگیری دانش مفاهیم و مهارت ها

 روانشناسی رفتاری و آموزش مستقیم روانشناسی در فهم چگونگی شکل گرفتن رفتار کمک می‌ کند. این رشته در روش تدریس ما تاثیر مهمی به جا می گذارد. نظریه های رفتاری در حوزه ناتوانی های یادگیری، اساسی نظام‌ مند برای پژوهش ارزیابی و آموزش فراهم می آورد در این بخش، کاربرد روانشناسی رفتاری را در آموزش […]