سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: آموزش مفاهيم کوچک، بزرگ و مساوی

کوچک، بزرگ و مساوی ۱. استفاده از میوه و اشیا: یک سیب کوچک و یک سیب بزرگ یا هر میوهٔ مشابه آن انتخاب کنید و مفهوم کوچک و بزرگ را به کودک آموزش دهید. همین کار را می‌توانید با استفاده از مکعب‌های چوبی و اشیای دیگر انجام دهید تا کودک به مفهوم کوچکی و بزرگی […]