سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: آموزش مفهوم عدد

ویژگی های کودکان دیرآموز و نحوه کمک به آنها در کلاس درس

ویژگی های کودکان دیرآموز و نحوه کمک به آنها در کلاس درس ۱- از نظر بهره هوشی در محدوده بین ۷۰ – 84 حد فصل یک یا دو انحراف معیار پایین تر از میانگین قرار گرفته و دارای عملکرد ضعیفی هستند . ۲- آنها تنها در حیطه ی تحصیلی دارای عملکرد محدودتر و ضعیف تر […]