سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: آموزش نشانه های قسمت دوم کتاب فارسی اول ابتدایی

آموزش نشانه های قسمت دوم کتاب فارسی اول ابتدایی در آموزش نشانه های2 به چند #نکته ی اساسی باید توجه کرد: 1- در تدریس این نشانه ها روان خوانی متن درس و درک مطلب در #اولویت قرار می گیرد و تدریس از #متن آغاز شده و به آموزش نشانه می رسد. 2- این نشانه ها […]