سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: آموزش و یادگیری

تاثیر وسایل کمک آموزشی بر یادگیری دانش آموزان پاکدلها آشنایی دانش آموزان با  مواهب طبیعی،و خدادادی،بیشتر و بهتراز هر وسیله کمک آموزشی تاثیر گذار است! مقدمه:امروزه بر همگان روشن است که سرچشمه تمام تحولات و نوآوریهای آموزشی در جامعه،تجارب و نتایج تحقیقات علمی و عملی دانشمندان و صاحبنظران علوم اجتماعی و علوم تربیتی است.در این میان مدرسه […]