سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: آگاهي واج شناختي چيست؟

  اپلیکیشن آگاهی واج شناختی آگاهی واج شناختی چیست؟ آگاهی واج شناختی : آگاهی واج شناختی توانایی خواندن و کار کردن با عناصر کوچکتر کلمه و همچنین توانایی دستکاری اصوات گفتاری افراد درون کلمات می باشد . چرا آگاهی واجی مهم است؟ تمام پژوهش هایی که نزدیک به سی سال در مورد خواندن انجام شده […]

یادگیری مهارت خواندن یکی از مهمترین شاخص های پیشرفت تحصیلی است فرآیند خواندن ارتباط بسیار نزدیکی با زبان گفتاری دارد چرا که  جنبه های  رمزگشایی خواندن بطور کامل آگاهی واج شناسی کودکان را نشان می دهند. بسیاری از مختصصان  نا توانی  یادگیری و خواندن (کال،1967؛ کال،روزول، بلومنتال،1963؛ انگلمن،1967؛ کیس،1966؛ مایکل باست، بانوچی و کلین،1971) اهمیت […]