سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: آگاهي واج شناختي

  اپلیکیشن آگاهی واج شناختی آگاهی واج شناختی چیست؟ آگاهی واج شناختی : آگاهی واج شناختی توانایی خواندن و کار کردن با عناصر کوچکتر کلمه و همچنین توانایی دستکاری اصوات گفتاری افراد درون کلمات می باشد . چرا آگاهی واجی مهم است؟ تمام پژوهش هایی که نزدیک به سی سال در مورد خواندن انجام شده […]

فرآیندهای واجی phonological processing مهارتهای پردازش واجی شامل گوش دادن به صداهای تولید شده در زبان شفاهی و استفاده از این دانش ها برای یادگیری رمزگشایی کلمات نوشتاری می باشد. اجماع رو به رشدی وجود دارد که مهارتهای  پردازش واجی مستقیماً با توانایی یادگیری خواندن کودک مرتبط هستند. سه حوزه عمده برای پژوهش راجع به […]