سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: آگاه ساختن کودک از رفتار مطلوب

?یکی از مهارت های مهم و موثر در ایجاد روابط خوب با کودک , توجه یا بازخورد های مثبتی است که می توانیم نسبت به رفتار های مطلوب کودک نشان دهیم . ?زمانی که کودک کاری را انجام می دهد که مورد پسند شماست , باید بفهمد که به ارزش کار او پی برده اید […]

?یکی از مهارت های مهم و موثر در ایجاد روابط خوب با کودک , توجه یا بازخورد های مثبتی است که می توانیم نسبت به رفتار های مطلوب کودک نشان دهیم . ?زمانی که کودک کاری را انجام می دهد که مورد پسند شماست , باید بفهمد که به ارزش کار او پی برده اید […]