سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: آیینه نویسی مطالب روی تابلو

ظرافت های معلم «در تمرکز بخشی فراگیران » پاکدلها: ? متغیر بودن صدا و بیان معلم . ?شور و حرارت معلم، و شور و حرارت صدا و بیان او. ?جابه جایی و تحرک معلم در کلاس . ?توصیه به یادداشت برداری فراگیران در هنگام تدریس. ?تذکرات غیرکلامی : مانندزدن قلم به تابلو یامیز ، مکث […]