سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: ابتدایی و صدا کشی

کاربرگ ، فایل ، دانلود ؛

دانلود کاربرگ تمرین بخش و صداکشی   متاسفانه با عملکردی که آموزش و پرورش و برنامه ریزان درسی و مولفان کتاب در سالهای اخیر داشته اند،در قسمت تدریس نگاره ها به موضوع بسیار مهمی همچون بخش کردن و صداکشی کلمات اهمیت کمی قایل شده و هر سال تأکید کمتری در این باره می نمایند ولی […]