سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: ابزار تست اختلال یادگیری

طبقه‌بندی آزمونهای هوش طبقه‌بندی آزمونهای هوشی از نظر روش اجرا این آزمونها برحسب اینکه در مورد یک فرد یا گروهی از افراد به‌کار می‌روند به دو دسته فردی و گروهی تقسیم می‌شوند: الف: آزمونهای فردی هوش: آزمون فردی هوش آزمونی است که توسط یک اجرا‌کننده تعلیم دیده، هر بار در‌مورد یک آزمودنی اجرا می‌شود. آزمایش کننده واکنشهای آزمودنی را […]

پاورپوینت

دانلود پاورپوینت پرسشنامه آزمون وکسلر جنبه هــای گوناگــون حافظــه در زندگی روزانه ی ما اهمیت فراوانی دارند. بیش تر یادگیری های ما از طریق شنیدن تحقق می پذیــرد و عــلاوه بــر آن، حافظــه ی معنایــی و به ویــژه تداعی هــای کلامی در نزد مــا جای خاصی دارنــد. از طرف دیگر، بسیار دیده می شود که […]