سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: اتاق تاریک و فواید استفاده از اتاق تاریک

اتاق تاریک (Dark room) اتاق تاریک، یکی از انواع ابزارهای درمانی در گروه اختلالات تکاملی  کودکان است. این بخش از کلینیک آریان یکی از زیر شاخه های روش  چند حسی (Multi Sensory) قرار دارد که میتواند کودک را مورد ارزیابی عملکردی  قرار دهدو کودکرا نیز وارد درمان فعال نماید . اتاق تاریک در زمینه ادراک دیداری و […]

اتاق تاریک (Dark room) اتاق تاریک، یکی از انواع ابزارهای درمانی در گروه اختلالات تکاملی  کودکان است. این بخش از کلینیک آریان یکی از زیر شاخه های روش  چند حسی (Multi Sensory) قرار دارد که میتواند کودک را مورد ارزیابی عملکردی  قرار دهدو کودکرا نیز وارد درمان فعال نماید . اتاق تاریک در زمینه ادراک دیداری و […]