سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: اجتناب از کارهای هنری مثل نقاشی با انگشت کار با خمیر یا چوب

تدافع لمسی

  تدافع لمسی واژه تدافع لمسی واژه‌ای است که توسط آیرز (1979) به کار رفته است که به حساسیت غیر طبیعی نسبت به تحریکات لمسی اشاره می‌کند. به عبارت دیگر توافع لمسی همان پاسخ های رفتاری قابل مشاهده اجتنابی یا منفی به انواع مشخصی از تحریکات لمسی که برای اکثر مردم دردناک نمی‌ باشند ،است. […]