سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: اجرای نمایش

نوشتن

 1-   خواندن شعر و تطبیق صورت نوشتاری با صورت آوایی معلم روی تخته شعری می نویسد  که همه زبان آموزان  آن را بلد هستند. و از آن ها  می خواهد  تا آن  را با صدای بلند بخوانند  معلم  به واژه های  شعر اشاره می کند به این ترتیب  زبان آموزان می توانند صورت آوایی را […]