سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: اختلالات مربوط به ادراک ، تمیز ، حافظه و توالی دیداری

 اختلالات مربوط به ادراک ، تمیز ، حافظه و توالی دیداری? سایت پاکدلها 1 . اشکال در تشخیص تمیز دیداری کلماتی که ظاهر مشابه دارند مثل پ ب ف ق / گ ک 2. اشکال در تشخیص دیداری کلماتی که ظاهر مشابه دارند مثل داد – راد -دار / باد – ماد- یاد -ناد افزودن […]