سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: اختلالات

 اختلالات مربوط به ادراک ، تمیز ، حافظه و توالی دیداری? سایت پاکدلها 1 . اشکال در تشخیص تمیز دیداری کلماتی که ظاهر مشابه دارند مثل پ ب ف ق / گ ک 2. اشکال در تشخیص دیداری کلماتی که ظاهر مشابه دارند مثل داد – راد -دار / باد – ماد- یاد -ناد افزودن […]

✅ اختلالات زبانی دوران رشد اگر به روند رشد طبیعی گفتار و زبان کودکان نگاه کنید، متوجه می شوید که آنها از بدو تولد در مسیر برقراری ارتباط با اطرافیان خود قدم برمی دارند و با توجه به عکس العمل هایی که دریافت می کنند، به تدریج یاد می گیرند که از طریق صداسازی، اشاره […]