سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: اختلال خواندن و نشانه هاي باليني

 مشخصات بالینی کودکان با اختلالات خواندن : پاکدلها: ویژگیهای ذیل اغلب در کودکان دارای اختلالات خواندن قابل مشاهده است :   در خواندن شفاهی (قرائت) اشتباهات زیادی دارند.  نارسا می خوانند(حذف یا اضافه کردن حروف و یا تحریف های لغتی). مشکل در تشخیص حروف چاپی دارند(ولی قادر به رونویسی کردن از روی حروف هستند). در دستورالعملهای […]