سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: اختلال درتوانایی دیداری – حرکتی و دیداری – ادراکی

انواع مشکلات دانش آموزان در املا

   کل ریاضیات از محاسبات ساده گرفته تا محاسبات فیزیک نجومی ، از ترتیب در (درمقابل نبود ترتیب) توالی و زمان ترکیب یافته است.کودکانی که دارای حس ذاتی از این سه مفهوم هستند میتوانند ریاضیات را بفهمند ویاد بگیرند ولی برای کودکانی که براین سه مفهوم تسلط نیاقته اند یاد گیری ریاضیات تنها به حفظ […]