سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: اختلال در فرایند شنیداری

پاکدلها: انواع اختلالات در فراینیداری کودکان دچار ناتوانی های یادگیری 1 )اشکال در توجه به انگیزه های شنیداری 2 )اشکال در تمرکز متمرکز به صدا ها 3 )اشکال درتمرکز سکوت مدت دار 4 )اشکال در تمیز صدا ها از بین صدا ها 5 )اشکال در تمیز صداها در برابر سکوت 6 )اشکال در تعیین مکان […]