سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: اختلال راضی

فعالیت های پیشنهادی ⚜تمرین یادگیری سمت راست ⚜شناخت اعضای بدن ⚜یادگیری مفهوم دسته بندی ⚜اموزش مفاهیم بالا و رو ,زیر ⚜لی لی کردن,حمل توپ کوچک داخل قاشق ⚜جهت یابی به سمتهای مختلف ⚜پیدا کردن شباهتها ⚜آموز ش مفهوم داخل وخارج ⚜شناخت رنگهاو تست کور رنگی ⚜شیوه ادرس دادن جای اشیا با استفاده از مفاهیم ریاضی […]