سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: اختلال نقص توجه

اختلال کمبود توجه(ADD) و بیش فعالی ناشی از کمبود توجه(ADHD): اختلال کمبود توجه، یک اختلال عصبی-زیستی است که با میزان نامناسب بی توجهی به لحاظ تکاملی در دوران رشد، رفتارهای تکانه ای و در برخی موارد، بیش فعالی ، مشخص میگردد. این اختلال ممکن است به همراه بیش فعالی باشد یا نباشد که ۵ تا […]

” اختلال کاستی توجه” که در این مقاله آن را ” بی توجهی” می نامیم، یک عارضه کلی روانی دوران کودکی است که بصورت ناتوانی شدید در توجه کردن و بی اختیاری در رفتار و حرکات ظاهر می شود. حالت عمومی این عارضه، وجود حرکت های اضافی یا ” فزونکاری” در کودک است که به […]