سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: اختلال يادگيري و تمرينات مهم

تقویت عضلات دست و بازو و در نتیجه بهبود “دستخط و نوشتن” @iranianld ?کنار هم گذاشتن و جداکردن مهره های بزرگ مانند دانه های تسبیح ?قیچی کردن ?نقاشی با انگشت همراه با حرکات بازو ?نصب پیچ و مهره های با اندازه های مختلف روی یک تخته و از کودک بخواهیم مهره هارا دستکاری کند و […]