سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: اپليكيشن آگاهي واجي

یادگیری مهارت خواندن یکی از مهمترین شاخص های پیشرفت تحصیلی است فرآیند خواندن ارتباط بسیار نزدیکی با زبان گفتاری دارد چرا که  جنبه های  رمزگشایی خواندن بطور کامل آگاهی واج شناسی کودکان را نشان می دهند. بسیاری از مختصصان  نا توانی  یادگیری و خواندن (کال،1967؛ کال،روزول، بلومنتال،1963؛ انگلمن،1967؛ کیس،1966؛ مایکل باست، بانوچی و کلین،1971) اهمیت […]